Slike mednarodnega letališča Maribor - Slivnica

Mednarodno letališče iz juga...

...in športno letališče iz juga

Prilet iz severne strani (gramoznica na desni)

Objekti mednarodnega letališča iz zadnje strani

Antena pristajalne ravnine sistema ILS in luči PAPI

Stari hangar na športnem letališču

Pogled na stari hangar od novega

Črpalka na športnem letališču

Ograja, ki ločuje športno letališče od stez

Platforma na mednarodnem letališču

Terminal in restavracija

Vojaški hangarji

Parkirišče in terminal iz zadnje strani

Za hangarji...