MUZEJ ŠPORTA

 

 

Najmlajši slovenski državni muzej je začel z intenzivnim zbiranjem muzejskega gradiva s področja zgodovine športa v letu 2002.

Gradivo je v fazi inventarizacije in dokumentacije, del pa je predstavljen v prostorih muzeja, kjer nastaja zasnova bodoče stalne razstave o zgodovini športa na Slovenskem. Obiskovalcem je na voljo že zelo bogata knjižnica in predvsem literatura o olimpizmu.

 

 

             NEKAJ DODATNIH INFORMACIJ O JAVNEM ZAVODU MUZEJ ŠPORTA

 

 

 

Novice  

 

27. 9. 2004

 

je bil ustanovljen Klub prijateljev Muzeja športa. Na ustanovnem zboru je bil sprejet Sklep o ustanovitvi Kluba: "Podpisniki pristopne izjave za članstvo in ustanovitev Kluba prijateljev Muzeja športa na svojem ustanovnem zboru  sprejemamo sklep o njegovi ustanovitvi. V okviru Kluba prijateljev Muzeja športa združujemo svoj interes za zbiranje, varovanje, dokumentiranje, proučevanje in popularizacijo premične kulturne dediščine slovenske športne zgodovine in na ta način podpiramo delo javnega zavoda Muzej športa, ki ga je ustanovila slovenska vlada s sklepom dne 20. aprila 2000 kot osrednje državne in matične ustanove za to področje kulturne dediščine Slovencev. Hkrati ugotavljamo, da je tovrstna podpora potrebna, saj ustanova nima zagotovljenih osnovnih pogojev za svoje delo in torej država v tem primeru ni izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa, veljavnega statuta muzeja pa tudi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter drugih zakonov in uredb, ki urejajo področje kulturne dediščine. Ugotavljamo, da je takšno ravnanje v nasprotju s pomenom in vlogo športa v slovenski novejši zgodovini pa tudi v današnjem času, kar ne nazadnje dokazujejo tudi uspehi slovenskega športa na nedavno končanih olimpijskih igrah v Atenah. Visoka odličja, ki so si jih slovenske športnice in športniki priborili na teh in predhodnih zimskih ter poletnih olimpijskih igrah si zaslužijo status premičnih spomenikov državnega pomena. Skupaj z ostalo materialno dediščino slovenskega športa, ki je lani praznoval svojo 140. obletnico, so pomemben del kulturne dediščine kot temelja naše nacionalne identitete v združeni Evropi in svetu." 

Na ustanovnem zboru so izvolili vodstvo Kluba in sprejeli Pravilnik o delovanju Kluba prijateljev Muzeja športa. Klub ima že 116 članov. Med njimi so prijatelji športa, rekreativni športniki, športni delavci, raziskovalci športa, športni učitelji, športni novinarji ter nekdanji in danes aktivni vrhunski športniki. 

Članstvo v Klubu prijateljev Muzeja športa je prostovoljno. Članarine ni.

 

September, oktober

 

Konec septembra smo obiskali novi Zimsko športni muzej v Mürzzuschlagu v Zgornji Avstriji. Na sodobni, informacijsko bogati in po gradivu izjemno zanimivi muzejski predstavitvi zgodovine zimskih športov, smo prisotni tudi Slovenci. Tako se lahko v muzeju srečamo s primerkom bloških smuči in knjigo

Janeza Vajkarda Valvasorja Slava Vojvodine Kranjske, 1689, v kateri je med drugim opisal tudi smučanje na Blokah. V posebni vitrini je tudi znamenita knjiga vipavskega rojaka in "odkritelja Rusije" Žige Herbersteina, Moskovski zapiski, 1549, v kateri je poročal o smučkah - tamkajšnjih "artah" iz gubernije Perm. V predstavitvi smučanja po starem, ki si ga lahko ogledamo v posnetkih na velikem ekranu sredi razstavnega prostora, nastopa z demonstracijo bloškega smučanja tudi znana slovenska skupina smučanja po starem Batagelj.

Po otvoritvi razstave je bila v prostorih muzeja 3. FIS konferenca o zgodovini smučanja, na kateri sta z odmevnima referatoma nastopila tudi strokovnjaka za zgodovino slovenskega smučanja Aleš Guček in Borut Batagelj.

 

Oktober, November

 

Muzejsko zbirko smo obogatili z muzejskimi predmeti (dresi - oprema), ki so nam jih podarili nosilci medalj z Olimpijskih iger v Atenah, Jolanda Čeplak, Urška Žolnir, Iztok Čop, Luka Špik in Vasilij Žbogar.

 

November

 

 

Muzeju športa so podarili dragoceno muzejsko gradivo Jelica Vazzaz, Janko Dernič, Svetozar Guček, Tomaž Zajc, Rajko Šugman.

3.december

 

 

 

 

 

V okviru kulturnih prireditev "Ta veseli dan kulture - 3.december, dan odprtih vrat v slovenski kulturi" bomo v Muzeju športa predstavili drobec iz zgodovine smučanja na Slovenskem z zgodbo o E.H.Schollmayerju, višjem gozdarju in upravitelju na gradu Snežnik ter avtorju našega prvega smučarskega  priročnika za gozdarje, lovce in turiste Auf Schneeschuhen/Na snežkah/, 1893. Schollmayerja povezujemo tudi z ustanovitvijo prvega smučarskega kluba na Slovenskem sredi 90. let 19.stoletja. Schollmayerjev prispevek k zgodovini smučanja pri nas bomo predstavili z reprodukcijami skic iz njegovega priročnika  in repliko norveške smučke, saj je bil Schollmayer pobudnik "modernega" norveškega smučanja. Repliko je izdelal in muzeju podaril poznavalec slovenske smučarske zgodovine Svetozar Guček, ki bo obiskovalcem v pogovoru približal zanimivo in širši javnosti malo poznano poglavje iz zgodovine smučanja na Slovenskem s konca 19. stoletja.

 

 

 

Kontakt:

Kopitarjeva 4, Ljubljana

tel.: 01 431 83 40

e. p.:muzej.sporta@siol.net

 

Odprto:

od 9.00 do 14.00, sobote nedelje in prazniki zaprto (razen ob napovedanem obisku okupine je ogled mogoč tudi zunaj navedenega časa)

 

 

Vstopnina:        skupine             400 SIT

                        posamezniki       500 SIT    

 

 

 

Datoteke, ki si jih lahko ogledate:                          

Profesionalni boksarski dvoboj.doc

Letni finančni načrt in letno poročilo za leto 2006 (ZIP datoteka)

Letni finančni načrt in letno poročilo za leto 2007 (ZIP datoteka)

Letni finančni načrt in letno poročilo za leto 2008 (ZIP datoteka)

 

 

                                                                     

Copyright © 2004 Jani Mihelič
Zadnja osvežitev strani: marec, 2008